Deltagelsesbetingelser

Barefoot Wine grillkonkurrence 

Officielle betingelser og vilkår – Danmark 

Indledning

1. Barefoot Wine grillkonkurrence er åben for personer med lovlig bopæl i Danmark på 18 år eller derover. Den er ikke åben for ansatte i E. & J. GalloWinery Europe, virksomhedens brand Barefoot Wine eller ansatte eller repræsentanter for organisationer, der er involveret i afviklingen af konkurrencen, og deltagere må ikke være i familie med en sådan person. 

2. Det er gratis at deltage i denne konkurrence (intet køb er påkrævet).

Adgangs- og deltagelsesbetingelser

3. For at deltage i denne konkurrence skal du tilmelde dig som beskrevet på webstedet for Barefoot Wines grillkonkurrence ved at oplyse dit navn, din e-mailadresse og alder (for at kontrollere, om du er gammel nok til at indtage alkohol). Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at være bundet af disse officielle vilkår og betingelser, og du giver Barefoot Wine tilladelse til at kontakte dig med oplysninger eller materiale i forbindelse med denne konkurrence. 

4. Konkurrencen begynder klokken 00:01 den 1. maj 2023 og slutter klokken 23:59 den 31. juli 2023 ("deltagelsesperioden"). Disse klokkeslæt og datoer gælder for tidszonen CEST (centraleuropæisk sommertid).

5. Tilmeldinger, der modtages før starten på eller efter afslutningen af konkurrencen, vil være ugyldige og vil ikke indgå i konkurrencen. Barefoot Wine er hverken ansvarlig for tilmeldinger, der modtages for sent på grund af tekniske problemer, eller for tekniske problemer, system- eller softwarefejl, der opstår under deltagelsen i konkurrencen.

6. Barefoot Wine forbeholder sig ret til uden varsel i tilfælde af katastrofer, krig, civile eller militære uroligheder, naturkatastrofer eller faktiske eller forventede overtrædelser af gældende love eller regler for enhver anden begivenhed uden for vores kontrol at annullere eller ændre konkurrencen og disse vilkår og betingelser. Deltagerne meddeles hurtigst muligt om eventuelle ændringer af konkurrencen.

Præmier

7. Der vil blive foretaget en (1) lodtrækning inden for fem (5) dage efter afslutningen af deltagelsesperioden med en (1) hovedpræmie og nioghalvfems (56) andenpræmier. 

8. Vinderen af hovedpræmien vil modtage en (1) Weber Genesis E-325s gasgrill med en detailværdi på ca. 11.499,00 KRBarefoot Wine forbeholder sig ret til at erstatte en præmie med en anden præmie af tilsvarende værdi i tilfælde af, at nogle eller alle varer er utilgængelige.

9. Seks (6) vindere af andenpræmier vil hver især modtage en (1) Røgfri Lotus Classic Grill cirka 1.200,00 KR. Barefoot Wine forbeholder sig ret til at erstatte en præmie med en anden præmie af tilsvarende værdi i tilfælde af, at nogle eller alle varer er utilgængelige.

10. Fundet (50) vindere af andenpræmier vil hver især modtage en (1) præmiepakke, som indeholder en grillhandske, en grilltang og et forklæde til en samlet værdi af ca. 50 EUR. Barefoot Wine forbeholder sig ret til at erstatte en præmie med en anden præmie af tilsvarende værdi i tilfælde af, at nogle eller alle varer er utilgængelige.

11. Præmierne kan kun indløses af vinderne. Der tilbydes ikke noget kontant alternativ til præmierne, og præmierne kan ikke overdrages, refunderes, ombyttes eller ændres.

12. I det omfang loven tillader det, kan Barefoot Wine ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, som deltagere lider eller påføres som følge af deltagelse i konkurrencen eller brug af præmien/præmierne. Barefoot Wine er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket levering eller opfyldelse af forpligtelser under disse vilkår i tilfælde af uforudsete årsager, som ligger uden for virksomhedens kontrol.

Udtrækning af vinder

13. Vinderne udtrækkes tilfældigt blandt alle gyldige tilmeldinger ved hjælp af computersoftware inden for fem (5) arbejdsdage efter afslutningen af konkurrencen, og de vil blive underrettet via e-mail. Der vil blive gjort alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen/vinderne, men hvis en vinder ikke reagerer på meddelelsen inden for ti (10) arbejdsdage, ikke opfylder kravene til deltagelse i konkurrencen eller er underlagt begrænsninger for deltagelse, mister han/hun præmien, og der vil blive foretaget en ny lodtrækning blandt de resterende berettigede tilmeldinger for at udvælge en ny vinder.

14. Vinderne skal oplyse en adresse, som præmien kan leveres til, og de skal bekræfte, at de er gamle nok til at drikke alkohol. Hovedpræmien vil blive leveret direkte fra Weber via et fragtfirma. Alle øvrige præmier sendes via en pakkeposttjeneste (dvs. DHL, UPS o.lign.). Alle præmier vil blive afsendt til vinderne inden for fundet (50) dage efter modtagelse af forsendelsesadresserne. 

15. Barefoot Wine forbeholder sig ret til at bruge og offentliggøre vindernes navne i forbindelse med markedsføringskommunikation på virksomhedens websted i en periode på ét år uden nogen form for kompensation til vinderne. 

16. Alle personlige oplysninger, der indsamles i forbindelse med afviklingen af konkurrencen, vil blive brugt i overensstemmelse med Barefoot Wines fortrolighedspolitik, der kan ses på www.barefootwine.dk.

Sponsor og dataansvarlig

17. Du opgiver dine oplysninger til Barefoot Wine med henblik på denne konkurrence. Eventuelle spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende konkurrencen skal rettes til E. & J. Gallo Winery Europe Ltd., som ejer brandet Barefoot Wine brand, 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ, Storbritannien.

18. Du kan kontakte Barefoot Wine på følgende måde:

(a) Pr. post til den ovenfor anførte postadresse

(b) Ved at bruge kontaktformularen på vores websted, eller

(c) Ved at sende en direkte besked på vores sociale mediekanaler.

19. Konkurrencen og disse vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, og eventuelle tvister vil være underlagt domstolenes enekompetence i Danmark.

Denne konkurrence er sponsoreret af Barefoot Wine, E. & J. Gallo Winery Europe Ltd., 4th Floor, Harman House, 1 George Street, Uxbridge, Middlesex UB8 1QQ, Storbritannien.

© 2022 Barefoot Wine, Modesto, CA.